Veranderingen in de WMO

Geplaatst op 2 september 2013 door Lydia Groot

Veranderingen in de WMO: Wat betekent dat voor ons en voor u?

De kranten staan er vol van en op de televisie kun je bijna elke avond wel een discussie volgen over de kosten in de zorg en de bezuinigingen óp die kosten.

Ook in Stede Broec merken we de gevolgen van de veranderingen en de bezuinigingen in de zorg. Taken vanuit de AWBZ (zoals persoonlijke verpleging, financiering van zorgboerderijen, psychische begeleiding van cliënten etc.) worden in 2015 overgeheveld naar de gemeenten. Ook kondigt de regering aan dat gemeenten zullen moeten bezuinigen op de thuiszorg en dan met name op de huishoudelijke zorg.

Onze ODS-wethouder Lydia Groot is volop bezig deze ontwikkelingen in goede banen te leiden in Stede Broec.

Lydia Groot: “Dat we minder geld krijgen en als gemeente meer moeten gaan doen is wel duidelijk. Mensen zullen ook steeds meer zelf moeten doen,  samen met familie en andere mensen uit de omgeving. Dat valt niet mee; veel mensen zijn dat niet (meer) gewend. En niet iedereen heeft familie om op terug te vallen! Gelukkig zijn wij in Stede Broec al goed bezig geweest de afgelopen jaren. In 2009 hebben we de stichting Welzijn opgericht. Welzijn is een bundeling van ouderenwerk, jongerenwerk, mantelzorg,  maatschappelijk werk, Wonenplus en ons Centrum voor Jeugd en Gezin.  Vanuit deze stichting wordt veel hulp en ondersteuning gegeven aan mensen die weliswaar meer zelf moeten doen, maar daarbij wel de nodige ondersteuning kunnen krijgen.  Hulp bij boodschappen doen, klusjes in huis, ondersteuning bij eenzaamheidsproblematiek, hulp bij opvoeding, voorkomen van overbelasting van mantelzorgers;  het kan allemaal al bij de stichting Welzijn.

Het zal ook in en voor Stede Broec een grote uitdaging zijn om alle bezuinigingen en nieuwe taken op te vangen, maar dank zij onze investeringen in de stichting Welzijn gaat het ons lukken!

U kunt van mij aannemen dat onze stichting Welzijn uniek is in Westfriesland en ik ben er dan ook reuze trots op dat het zo goed werkt, dank zij de mensen die er werken maar ook heel veel vrijwilligers die voor u en ons klaar staan!”

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights