Verkiezingen 2010

Geplaatst op 30 april 2010

Stede Broec – ODS is niet rond kunnen komen met het CDA voor het vormen van een nieuwe coalitie. ODS gaat nu in gesprek met PvdA/Groenlinks en de OP om met deze partijen tot een akkoord te komen.
Lydia Groot: ‘Het is helaas niet gelukt met het CDA een coalitie te maken. Wij hebben aangedrongen op een zo breed mogelijke coalitie, dit in verband met de moeilijke tijden die ons te wachten staan. Onze voorkeur ging uit naar de PvdA of de OP als 3e partij. Ook de VVD en GBS waren voor ons bespreekbaar, hoewel niet onze eerste keus. Met drie partijen kun je dan volstaan met drie wethouders. Het CDA wilde echter per se ook met een derde partij zelf twee wethouders leveren. Dat vonden wij niet logisch en wenselijk omdat wij beiden 5 zetels hebben en dan geen sprake meer is van een evenwichtig college.
Een coalitie van ODS-CDA vinden wij te smal. Niet zozeer getalsmatig, maar om de balans in het college en de gemeenteraad te waarborgen is het beter met drie partijen te werken. Deze optie, ODS-CDA, is voor ons vanaf het begin geen prioriteit geweest.
Wij betreuren zeer dat het niet met het CDA gelukt is, want wij hadden heel graag de breedst mogelijke coalitie gevormd met drie wethouders.
De OP en PvdA/Groenlinks hebben nu al aangegeven graag met ODS een coalitie te vormen. Wij gaan nu eerst om tafel met deze partijen en de VVD en GBS. Wij verwachten op korte termijn een akkoord rond te hebben.’

Voor meer informatie: 06 42 637 296 Lydia Groot

Het Postkantoor staat in de steigers! Letterlijk en figuurlijk. In goed overleg met het bestuur van Princensluis zijn alle tekeningen en voorbereidingen klaar.

Nadat Princensluis jarenlang heeft moeten wachten op nieuwe huisvesting heeft met name ODS ervoor gezorgd dat er eindelijk zicht is op betere tijden. En als het aan ODS ligt zal Princensluis en het Postkantoor de komende jaren voldoende middelen krijgen om er een geweldig centrum van te maken voor alle inwoners van Stede Broec!

postkantoor

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights