Wat vindt u van een bestuurlijke fusie van onze gemeente? Praat mee met ODS op 27 september in Hét Postkantoor.

Geplaatst op 19 september 2017

Wat vindt de inwoner van Stede Broec van de SED en een bestuurlijke fusie met de SED-gemeenten? Worden de bewoners er beter van? Hoe groot zijn de problemen en hoe groot is de noodzaak?
ODS wil graag in gesprek met de bewoners van onze gemeente om ook zelf tot een standpunt te komen waarmee we de verkiezingen in kunnen in maart volgend jaar. Want het is een onderwerp waar ook ODS mee worstelt.
Kom op 27 september meepraten over dit onderwerp in de nieuwe foyer van Hét Postkantoor. Lydia Groot, oud-wethouder van Stede Broec namens ODS en nu wethouder in Oldebroek en Joset Fit, wethouder in Medemblik, kenners van deze materie bij uitstek zullen deze avond aanwezig zijn en hun ervaring delen en hun visie geven.

Negen jaar geleden sprak een vertegenwoordiger van de Provincie op uitnodiging van ODS in De Stek. De gemeentelijke herindeling was wat de Provincie betreft actueel én noodzakelijk. Argumenten speelden als bestuurlijke drukte, gebrek aan samenwerking, te weinig efficiëntie, kwaliteitstekort. Toen was er binnen de gemeente en de raad overheersend weerstand. Het werd als dictaat ervaren. Nut en noodzaak werd toen niet zo gezien. Van bovenaf. Wat denken ze wel!

We zijn nu negen jaar verder en per 1 januari bestaat de SED drie jaar. Er is tussentijds veel gebeurd. De wereld staat niet stil. We noem o.a. de decentralisatie van het sociaal domein, toename van digitalisering, de structurele samenwerking tussen de zeven West-Friese gemeenten, de regionalisering van de politie, de brandweer, de GGD .

Er is sprake van een ambtelijke fusie van de SED, die zich met vallen en opstaan heeft ontwikkeld tot één organisatie Er zijn nog steeds drie colleges van B&W, drie secretarissen en drie gemeenteraden. Aan de top is veel bestuurlijke drukte. De drie colleges geven meervoudige opdrachten aan de gezamenlijke organisatie. Eigen beleidskeuzes worden doorgerekend en verrekend en hebben qua financieel en administratief werk een forse impact op de organisatie.

We zijn samen en toch apart.

Het onderzoeksrapport van Deloitte over de organisatieontwikkeling binnen de SED heeft forse problemen aan het licht gebracht. Er staan tientallen aanbevelingen in het rapport. Maar wat er in ontbreekt (dat was ook niet de opdracht) is de vraag in hoeverre een bestuurlijke fusie, dus de vorming van één gemeente, niet serieus moet worden overwogen en onderzocht, naast de aangedragen oplossingen, die sterk focussen op efficiëntie, kwaliteitsverbetering, scholing, formatie-uitbreiding etc.

ODS wil een fundamenteel brede discussie starten of een bestuurlijke fusie van de drie gemeenten in het verlengde van de organisatieverbetering de aangewezen weg is om de complexe problematiek, zoals genoemd in het rapport echt te tackelen.

Van belang is dat we heel duidelijk zijn vanuit welke perspectieven we zo’n visie op één gemeente bekijken en welk nieuw perspectief er mogelijk nodig is. Fusie tot één gemeente  zou volgens ons in ieder geval samen moeten gaan met verdieping en aandacht voor de dorpen en wijken.

Want natuurlijk is de belangrijkst vraag: worden de bewoners er beter van?

Op 27 september om acht uur ’s avonds organiseert ODS een bijeenkomst in de theaterfoyer van Het Postkantoor.

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights