ODS stelt het college vragen over de wijze waarop de camping geprivatiseerd wordt

Geplaatst op 6 juni 2017

ODS heeft vragen ex artikel 33 gesteld aan het college. Ex art 33 betekent dat het college schriftelijk en openbaar moet antwoorden. ODS hoopt hiermee te bereiken dat voor iedereen  duidelijk is hoe de besluitvorming en de uitvoering van een raadsbesluit uiteindelijk uitpakken met name voor direct betrokkenen.

 

Schriftelijke vragen ex art. 33. de privatisering van de camping Broekerhaven.

De heer Slagter, verantwoordelijk wethouder, heeft aangegeven dat het verkoopcontract met Europarcs zonder enige verplichting  van de kant van de gemeente ontbonden wordt indien Europarcs zich niet houdt aan de afspraken zoals die in het contract staan.
Dat geldt volgens de wethouder ook en met name waar het de clausules betreft die betrekking hebben op de wijze waarop Europarcs omgaat met de belangen van (voormalige) staanplaatshouders.

“Het college monitort nauwlettend de afspraken zoals die gemaakt zijn met Europarcs. Als deze zich niet aan de afspraken houdt, dan kan het contract ontbonden worden. De wethouder geeft aan dat de individuele caravanhouders een afspraak met hem kunnen maken als zij dat wensen. Het college doet aan hoor en wederhoor in deze kwestie. “(verslag cie GGZ 8 mei 2017)

Het college heeft mails ontvangen van meerdere staanplaatshouders /caravanbezitters. Daarin doen zij hun beklag over Europarcs en stellen zij de gemeente aansprakelijk voor de door hen geleden schade.
ODS heeft de volgende algemene vraag:

  1. Is het college van mening dat Europarcs zich aan de afspraken houdt als datgene wat gesteld wordt in deze mails overeenkomstig de werkelijkheid blijkt te zijn? ODS maakt zich er in ieder geval ernstig zorgen over of Europarcs wel binnen de lijntjes van het contract tekent en vraagt het college of het deze zorg deelt.

ODS heeft de volgende vragen over de mails:

  1. ODS vraagt verder naar aanleiding van deze mails ten eerste naar de wijze waarop het college hiermee omgegaan is en hoe het de mails tekstueel heeft beantwoord.
  2. De tweede vraag is welke zijn de acties die de wethouder c.q. het college heeft ondernomen in het kader van bovengenoemde mails/brieven zowel richting staanplaatshouders als richting Europarcs.
  3. De derde vraag is welke zijn de concrete acties die het college heeft ondernomen in het kader van controle en handhaving.

De mails vindt u in een bijlage, de schadeclaim wordt als aparte bijlage meegestuurd.

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights