WMO en draagkracht

Geplaatst op 2 juli 2021

ODS en CDA willen een onderzoek  naar zelfredzaamheid en draagkracht m.b.t. huishoudelijke hulp.

In de raadsvergadering van 17 juni kwam het onderwerp kostenbeheersing bij de WMO aan de orde. Sinds enige tijd mag iedereen, ook wie het best betalen kan, gebruik maken van huishoudelijk hulp voor een ondermaatse eigen bijdrage. Dat heet het abonnement. ODS vindt dat niet terecht gezien de overschrijdingen in het sociale domein.

De motie, die wij daarover samen met CDA indienden is met een ruime meerderheid door de raad aangenomen! (Alleen de OP stemde tegen.)

Was er eerst sprake van zonder meer het herinvoeren van een inkomenstoets, is er nu voor gekozen dit eerst op alle aspecten te onderzoeken.

Sinds 2020 is de inkomenstoets afgeschaft door het rijk. Vanaf die datum is er een flinke toename, vooral door mensen die het prima zelf kunnen betalen, en dat vinden wij bijzonder oneerlijk. Wij hebben er nu voor gezorgd dat er een onderzoek komt naar hoe wij de gelden voor de mensen die het écht nodig hebben kunnen garanderen. De gemeentepot is namelijk al heel erg leeg.

 

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights