Woensdag verkiezingen!

Geplaatst op 18 maart 2014

Na weken van  hard folders uitdelen in en rond het Streekhof en ook bij de andere winkelcentra en een enkel debat wordt het nu wachten op de uitslagen van woensdag.
We hebben geprobeerd de mensen te overtuigen van de waarde van ODS voor Stede Broec. We hebben dat gedaan door de kiezers te wijzen op de verdiensten van onze wethouder  Lydia Groot, die niet alleen sport en cultuur in haar portefeuille had en nog steeds heeft, maar die ook vooral haar stempel gedrukt heeft op het Sociale beleid in Stede Broec. De Wmo is heel succesvol ingevoerd en geborgd in de Stichting Welzijn waar ook het centrum Jeugd en gezin onder valt en dat uiterst efficiënt en effectief functioneert.
Ook de bespreking op regionaal niveau over de aanpak van de zorgtaken die van het Rijk naar de gemeenten worden overgeheveld, worden door haar gevoerd en ze heeft in dat overleg een flink aantal belangrijke zaken voor Stede Broec weten te bereiken: we doen in Stede  Broec wat we hier kunnen doen.

Wij van ODS  hopen dat we de kiezers, u dus allemaal, hebben kunnen overtuigen dat iedereen gaat stemmen en dat u stemt op  ODS.

 

 

Copyright © 2024 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media
Geverifieerd door MonsterInsights