Open & Duidelijk Stede Broec:
"Voor u op de bres!"

Raadsperiode 2018-2022

Zie onze vertegenwoordigers.   |   Lees onze programmapunten.   |   Volg ons op Facebook.

Open en Duidelijk Stede Broec (ODS) is met vijf zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Stede Broec. Na de verkiezingen van 2014 bleek ODS de grootste partij te zijn geworden.
In de coalitievorming werd ODS buitenspel gezet door CDA en GBS samen met VVD en PvdA/GL. De laatste was de partij waarmee we vier jaar lang een coalitie vormden. Een makkelijke overstap blijkbaar voor onze oude maatjes.
Intussen zijn we bijna vier jaar verder.
Onze vijf raadsleden en twee commissieleden doen het politieke handwerk in Stede Broec. Zij houden ondanks de tegenvaller onze idealen en uitgangspunten goed in de gaten. Gelukkig hebben we een aantal frisse jonge leden in de raad en de commissies.
Nieuw in de raad zijn Thijs Visser en Evert Smit, de laatste vervangt Lydia Groot sinds zij wethouder werd in Oldebroek. In Jesper Kruis en Ellen Dudink heeft ODS ook twee nieuw commissieleden. Jesper zit in de commissie Grondgebiedzaken samen met Jan Ettes. Dirk en Thijs Visser vertegenwoordigen ODS in de commissie Samenleving en Evert Smit en Ellen Dudink doen de commissie RBFZ (Regionale, bestuurlijke en financiële zaken). Janneke Visser is voorzitter van de commissie Samenleving.
De afgelopen vier jaar heeft ODS op constructieve wijze  oppositie gevoerd; meegegaan met de coalitie waar dat redelijk was en scherp waar het fout ging. Kritische speerpunten waren o.a. de Muziekschool, Jeugdzorg, SED, de camping, de vervuiling van de Broekerhavenweg, de vliegbewegingen vanuit Lelystad en uiteraard ook de duurzaamheid.
We gaan nu op voor een nieuwe raadsperiode van vier jaar waarin we ons met name in zullen zetten in voor duurzaamheid, het sociale domein, cultuur en een Open en Duidelijk en fatsoenlijk bestuur.

Lees ons verkiezingsprogramma.

Volg ons ook op Facebook

Laatste nieuws

Veel beloofd, veel van plan. Dit zijn onze standpunten:

Veel beloofd, veel gedaan. Onze resultaten:

Sociaal en cultureel

Het Postkantoor als onderdak voor klein theater en activiteiten van Stadsplein. Viering Stede Broec 650 jaar mogelijk gemaakt.

Sociaal

De Wmo verder uitgebouwd en verbeterd via Stichting Welzijn. Centrum Jeugd en Gezin succesvol en effectief opgezet.

Cultuur en sport

Onderdak gerealiseerd voor Reddingsbrigade en Kanovereniging. Het terrein rond de molen Ceres aangepakt en opgeknapt.

Democratisch

Meer inspraakmogelijkheden gecreeerd voor burgers bij politieke besluitvorming.

Copyright © 2018 Open en Duidelijk Stedebroec. Alle rechten voorbehouden.
Webdesign door Twenty First Media